Column 9

Productontwikkeling | 2011
Detail schilderij emaillen bord BK, detail schilderij Het bankje, BK, schilderij De vooruitblik CZ
afb: detail Schilderij Emaillen bord, BK, detail Schilderij Het bankje, BK en Schilderij De vooruitblik CZ, Bert Kinderdijk | Particuliere collectie
Geen enkel product heeft het eeuwige leven. Maar hoe dan verder? Op de oude voet doorgaan in de wetenschap dat je gaat vastlopen? Overgieten met een nieuw sausje gelardeerd met een krampachtige reclamecampagne? Of met je ogen dicht naar binnen kijken en iets nieuws dromen. Het lijkt zo eenvoudig en een cursus innovatief denken is nog geen garantie voor succes. Daarvoor moet je goede producten hebben die zo vanzelfsprekend zijn alsof ze al die tijd om de hoek hebben staan wachten om uitgevonden te worden. Kunstenaars en ontwerpers zijn dringend nodig bij het ontwikkelen van nieuwe producten.
In de kunstenaar wordt gedacht en hij maakt producten als pure verbeelding, de ontwerper moet een visie hebben en die als praktische werkelijkheid produceren. Voor bedrijven is het noodzakelijk dat het geïnvesteerde geld wordt terugverdiend met nog een beetje meer en consumenten moeten het product omarmen. Waar te beginnen? Apple en Ikea zijn goede voorbeelden. Nederland stoot op in de vaart der volkeren als broedplaats voor kennis en innovatie. Rondom Amsterdam, Utrecht en Eindhoven bruist het van de creativiteit.
In 2001 bezocht ik een klant in de regio Eindhoven. Een technisch bedrijf Jaspers Aanhangwagens speciaalbouw en maatwerk. Technische bedrijven zijn vaak uitvinders van nieuwe producten omdat ze op zoek zijn naar oplossingen voor problemen die ze tegenkomen en de meeste uitvindingen worden door stom toeval of noeste arbeid ontdekt. Deze klant had een bijzonder wieltje uitgevonden en het verhaal kwam mij bekend voor. Had Gied Jaspers (Jaspars), Nederlands Televisiemaker, ook niet een speciaal zwenkwieltje bedacht samen met zijn collega Samuel Meijering en waren zij niet de eigenaren van het bedrijf Golden Inventions en uitvinders van de Rolykit? De naam Jaspers in combinatie met een wieltje, dat kan toch geen toeval zijn?
In mei 2011 bekijk ik een uitzending van VPRO’s Import met de titel: Beroep Uitvinder over de 81 jarige Japanse Dr. Nakamats die ruim 3300 uitvindingen op zijn naam heeft staan waaronder de floppy disc? Zijn antwoord op problemen die hij ondervindt is steevast; ‘Then I do an invention’, ‘Dan doe ik een uitvinding’. Hij ontwierp o.a. een op water aangedreven fietstaxi en een onderwaternotitieblokje want hij krijgt zijn beste ingevingen onder water. Daar kan ik inkomen, ik bedenk in bad ook vaak de oplossingen voor de probleempjes van de dag maar ons bad is niet zo diep en ik kan het nog af met pen en papier.
Het gemak waarmee Dr. Nakamats roept: ‘Then I do an invention’ komt mij bekend voor, immers als iets niet lukt bedenk dan iets. Hij moedigt aan. Alles om ons heen is immers ooit door iemand bedacht? Ik leef met BK (beeldend kunstenaar en ontwerper Bert Kinderdijk) die regelmatig met een vraag van een klant wordt geconfronteerd, en het is prettig als hij van gedachten kan wisselen met mensen die zijn bedenksels niet in een keer afschieten. Bij het uitzwaaien ’s morgens, als ik klanten ga bezoeken voor de Gouden Gids, roept hij vaak nog even ‘bedenk iets’. Door samen hardop te denken zijn er mooie dingen ontstaan ook voor de Gouden Gids.
In 1994 maakten wij een plan voor de Gouden Gids en Veilig Verkeer Nederland met de titel; ‘Van Low-interest naar High-involvement’. Een samenwerkingsverband op lange termijn met als uitgangspunt alle lagen in de samenleving te bereiken. De jeugd (veilig naar school, sport en spel), volwassenen (woon- werkverkeer), senioren (vrije tijd en reizen) en bedrijven (goederenvervoer). De overeenkomst tussen beide bedrijven was het verkeer, traffic. Door elektronisch zoekgedrag te combineren met traditioneel zoekgedrag kon iedereen in zijn eigen veilige tempo overgaan van print naar internet zonder een doelgroep uit te sluiten, immers iedereen neemt toch deel aan het verkeer, ook aan het verkeer tussen bedrijven en eindgebruikers? Het milieu kreeg eveneens een plaats in het geheel. Een mooi plan maar helaas niet goed opgepakt door de werkgever. Verder dan het ontwikkelen van een bierviltje met de namen van beide organisaties is het niet gekomen.
Een ander idee, het opzetten van en branche-informatiebank waarin actuele informatie uit kranten en bladen werd gesorteerd op rubrieken uit de Gouden Gids, is wel goed opgepakt maar met de komst van internet min of meer overbodig geworden. Het idee om een soapserie te maken van de Gouden Gids resulteerde in een slaapverwekkend stukje getoond op de maandagmorgen- meeting onder de naam ‘Gouden jongens en Gouden meisjes’.
Denken loont. Door gebruik te maken van de denkkracht van de creatieve sector worden ideeën geboren en problemen opgelost, en kan de concurrentiekracht worden vergroot. De Gouden Gids, nu samen met De Telefoongids onder de naam DTG, heeft de rubriek productontwikkeling niet opgenomen in de hoofdrubrieksstructuur? Het is een verwijsrubriek en hangt er een beetje bij. Zegt dit misschien iets over de denkkracht binnen het bedrijf? Ik ben beter gewend. Gouden Gids, ‘do an invention’, en nodig een paar creatieven uit!
afb: detail Schilderij Emaillen bord, BK, detail Schilderij Het bankje, BK en Schilderij De vooruitblik CZ, Bert Kinderdijk | Particuliere collectie
Detail schilderij emaillen bord BK, detail schilderij Het bankje, BK, schilderij De vooruitblik CZ
gepubliceerd in 2011
Horen zien en linken
Overzicht